หญ้าเทียมสำหรับสนามฟุตบอล/สนามฟุตซอล รุ่น W Shape ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ให้คุณภาพที่ดีเยี่ยม ทนต่อการใช้งาน

ใบหญ้ามีความหนาแน่น ตั้งตรง ผลิตด้วยเส้นใย Monofilament ยาว 5 ซม. รองรับแรงจากการสไลด์ได้ดีและมีประสิทธิภาพในการคืนรูปที่ดี

การออกแบบใบหญ้าเป็นรูปตัว W มีแกน 2 แกน รองรับแรงเฉือนจากการสไลด์ได้ดี และมีประสิทธิภาพในการคืนรูปที่ดียิ่งขึ้น

ลักษณะการทอหญ้าเป็นแนวตรง ช่วยให้หญ้าหนาแน่นขึ้นแลดูเป็นธรรมชาติ Backing เคลือบด้วย Black Latax มีรูระบายน้ำได้เป็นอย่างดี