หญ้าเทียมสำหรับสนามฟุตบอล/สนามฟุตซอล รุ่น TriFusion ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ให้คุณภาพที่ดีเยี่ยม ทนต่อการใช้งาน การคงรูปยาวนาน สินค้าจากสก็อตแลนด์ โดยจุดเด่นจะมีเส้นใย 3 ประเภทในกอเดียวกัน

ใบหญ้ามีความหนาแน่นมากที่สุด เมื่อเทียบกับที่มีจำหน่ายในื้องตลาดของไทยขณะนี้ตั้งตรง ผลิตด้วยเส้นใย Monofilament ยาว 5 ซม. รองรับแรงจากการสไลด์ได้ดีและมีประสิทธิภาพในการคืนรูปที่ดี

จุดเด่นจะมีเส้นใย 3 ประเภทในกอเดียวกันคือ C-Shape , S-Shape และ W-Shape เพื่อคุณสมบัคิที่แตกต่างกันแต่ละแบบ

ลักษณะการทอหญ้าเป็นรูปทรงซิกแซก ช่วยให้หญ้าหนาแน่นขึ้นแลดูเป็นธรรมชาติ Backing เคลือบด้วย Green Latax มีรูระบายน้ำได้เป็นอย่างดี