บริษัท แลนดอน คอร์ป จำกัด 

279/8 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
โทร. 0-2531-0045-6 แฟกซ์ 0-2531-0047 
Office hour : Monday – Friday 8:30 – 17:30 
Tel : 02-531-0045 , 0890354000
Fax : 02-531-0047 
Email : info@landonintergroup.com
website : www.landonintergroup.com
Facebook : https://www.facebook.com/landoncorp/